Verksamhetsutveckling

Förändringar kräver mod och hårt arbete.
Kraften hittar vi i samarbeten. Alla verksamheter har behov
av större eller mindre förändringar i takt med att förutsättningar
ändras, till exempel nya arbetssätt, införa nya eller anpassa
befintliga IT-system samt introducera nya medarbetare.

Vad innebär verksamhetsstyrning

Verksamhetsstyrning går ut på att säkerställa att din organisations verksamhet fungerar optimalt över tid. Vi jobbar med långsiktig utveckling som skapar en effektiv, hållbar organisation och människor. Världen är mer föränderlig än någonsin nu och kraven på att vara snabbfotad och flexibel blir allt större. I takt med att omvärlden och andra förutsättningar ändras, behöver även din verksamhet anpassas.  

Process- och informationsmodeller

För att veta vilka förändringar som behöver göras, behöver din verksamhet vara dokumenterad i processmodeller och informationsmodeller. Processer beskriver hur man arbetar verksamheten och informationsmodeller beskriver vad verksamheten arbetar med, så kallade informationstillgångar.  

Nå ett nytt önskat läge

När vi vet hur din organisation fungerar i nuläget är det enklare att veta vad som behöver anpassas för att nå ett nytt önskat läge. Du kommer med problemen och utmaningarna – vi lyssnar och utmanar genom att tänka stort och nytt. Vi utgår från ett känt dokumenterat läge för att minska risker för felaktiga åtgärder och det bidrar till att förändringarna kan göras snabbare.  

Det här hjälper vi dig med:

Förstudier, kravspecifikationer, integrationsanalyser, informationsmodellering, GDPR, verksamhetsanalys och konsolidering.