Service Me

Ett felrapporteringssystem med inbyggt anläggningsregister för smart inventering

Demo? kontakta oss

Spara tid och minimera fel med Service-Me

Service-Me är en webbapplikation med ett felrapporteringssystem som vi på Mindflower har tagit fram för att du ska kunna lösa problem snabbt, smidigt och korrekt. Vi skräddarsyr Service-Me till dina förutsättningar och dina medarbetare kan enkelt hitta felen och hjälpa kunderna med de problem som kan uppstå under kundresan. Med Service-Me slipper du tidskrävande och utmanande arbetsuppgifter och får en bättre arbetsmiljö. 

Service-Me för arbetsplatser, underhåll och inköpsstöd

Service-Me för arbetsplatser: Du kan märka arbetsplatser eller mötesrum med en QR-kod och felrapportera utrustning genom att scanna koden i Service-Me-appen, ladda upp en en bild av utrustningen som inte fungerar och beskriva felet. Felrapporten skickas direkt till den person som kan lösa problemet.

Service-Me för underhåll: QR-koden placeras på en maskin som behöver felanmälas eller bytas ut och arbetsordern skickas direkt till den person som kan åtgärda felet eller beställa en ny.

Service-Me som inköpsstöd: Felrapporteringen kopplas ihop med ett anläggningsregister och du kan enkelt se vad och hur många fel som rapporteras. Du kan också lägga till andra funktioner som du behöver, till exempel avtal och garantier som är knutna till olika anläggningar.

Vill du veta mer?

Kontakta oss