Low-code

Low-code är ett verktyg där man bygger applikationer i en visuell miljö med drag-&-drop-teknik. Inom ramarna för plattformen hanteras både gränssnitt, logik och data och det gör att allt som skapas och ändras publiceras som en riktig applikation i realtid. Själva logiken i applikationen byggs upp med flödesdiagram där varje steg i diagrammet representerar en aktivitet och övergångarna styr applikationens flöde.

Prata low-code med oss

Minska kostnaderna och sälj mer med low-code

Du vet ju redan att low-code kortar ner utvecklingstiden rejält. Men, det finns fler fördelar. Eftersom low-code är så enkelt att använda kan fler i din IT-verksamhet bygga de applikationer ni behöver. Det betyder att du kan minska kostnaderna samtidigt som du kan öka takten på organisationens applikationsutveckling. När du ökar tempot i digitaliseringen och minskar IT-komplexiteten så ökar också din konkurrensförmåga och du kan springa förbi dina konkurrenter. 

Så fungerar low-code

Den här typen av utveckling brukar kallas konfigurering snarare än programmering. Low-code-plattformar har stora bibliotek av standardfunktioner som används som byggstenar för att man snabbt ska kunna ta fram en skräddarsydd applikation. Om de tillgängliga komponenterna inte räcker till kan man förstås koda egna komponenter.  

Low-code-plattformen skapar inte en statisk applikation – som ett Rapid Development verktyg gör – det blir snarare en definition av en applikation som tolkas när den körs. I praktiken betyder det att man slipper kod som ska tas omhand och hållas uppdaterad. En stor fördel med att alla applikationer på plattformen kör i samma runtime är att plattformsuppdateringarna slår igenom automatiskt för alla applikationer. 

Är low-code riktig programmering?

Det beror naturligtvis på vad du menar med riktig programmering. Svaret är nej, om du menar att man skriver koden manuellt och kompilerar den till kompletta exekverbara applikationer. Men svaret är ja, om du menar att slutresultatet är applikationer som fullt ut fyller sin funktion för användaren. För användaren spelar det ju sällan någon roll hur applikationen kommit till, bara den gör det den ska på ett effektivt sätt. 

Vi använder Flowfactory

Flowfactory är en svensk low-code-plattform för kraftfulla affärsapplikationer – den första av sitt slag på den nordiska marknaden. Med Flowfactory sker applikationsutveckling snabbare än med traditionell utveckling, med hjälp av drag & drop funktioner.  Det går även att lägga till egen kod, och är på så sätt mycket flexibelt utan begränsningar. Plattformen hanterar både gränssnitt, logik och data, och kan levereras som en molntjänst eller intern installation (on-premise). Flowfactory växer snabbt och har kunder som Region Stockholm, Siemens, Länsstyrelserna och LoginHasselberg. Mindflower har kompetens på Flowfactory och är en nära samarbetspartner.