Service - Me

Service - Me

Det är inte roligt när något inte fungerar som det ska. Men det händer så klart och när det är dags att göra en felanmälan, är det viktigt att det går i en handvändning att både göra anmälan och att lösa problemet.

Tappad effektivitet kan vara omfattande, så det är nödvändigt att ha ett system som på direkten tar hand om problemet. Om det är krångligt att göra en felrapport är risken stor att det inte alltid blir av. 

Effektiviserar arbetsplatsen

Det kan handla om allt från att rätt person inte har åtkomst till korrekt information eller att det är svårt att veta vad som ska stå i rapporten, och vart den ska skickas. Allt det häförsvårar hela processen, vilket kan göra att felrapporteringen inte ens blir av. Det i sin tur kan leda till otursamma konsekvenser på arbetsplatsen. Digitala felrapporter finns alltid tillgängliga och riskerar inte att försvinna på vägen som med pappersrapporter och går att skicka igen om det behövs och kan ändras i efterhand om något blivit fel. Med hjälp av Service-Meett snabbt, enkelt och smidigt system, kan du se till att din personal har en korrekt fungerande arbetsplats och hjälpa dina anställda som i sin tur ska hjälpa andra.   

Snabbt, smidigt och korrekt

Service – Me är ett felrapporteringssystem som vi på Mindflower har tagit fram för att göra felrapportering snabbt, smidigt och korrekt. Service –Me är en anpassningsbar webbapplikation där valen är skräddarsydda enligt kundens behov. För ABB har till exempel alla arbetsplatser en geografisk position i systemet och vad som finns vid arbetsplatsen. En QR kod placeras på varje skrivbord som du snabbt och enkelt kan skanna med en smartphone utan applikationer eller annan specialteknik. Ett formulär kommer upp och där lägger du snabbt och enkelt lägger in en bild av utrustningen som ska felrapporteras samt en beskrivning. Felet skickas sedan direkt till rätt ansvarig person som kan hantera rapporten. QR koden kan även användas vid mötesrum eller andra platser där felrapportering oavsett utrustning kan behövas. Service – Me används såväl för att skapa arbetsorder för underhåll eller felanmälan inom industriföretag där QR koden placeras på till exempel maskiner. 

Andra funktioner

Service  Me kaäven fungera som ett anläggningsregister och inköpsstöd där du kan läsa av och mäta hur mycket som felrapporteras och vad som rapporterats. Du kan även bygga på andra funktioner som din organisation har behov av, till exempel vilket avtal finns på en felrapporterad produkt eller finns det garanti kvar dvs all viktig historik. 

Kostnadsfri demo

Vi kan visa dig steg för steg hur Service-Me fungerar och hur den kan underlätta för dig med tidskrävande och utmanande processer.

Nyfiken? Hör av dig till 
fredrik.jakobsson@mindflower.se Vi kan köra en demo online eller face-face, vi anpassar oss efter dig.