Tillsammans gör vi skillnad 

Applikationsutveckling

Vi tror på långsiktig utveckling med framtidsäkrade och hållbara IT-lösningar. Tillsammans bygger vi applikationer, digitala stöd och integrationer helt utifrån era unika behov – med hela paletten av tekniker och plattformar till förfogande. Även om vi älskar teknik är utvecklingen inte ett självändamål. Vi bygger smart med affärsnytta i fokus. Med teknikval som low-code och kreativa lösningar inom områden som Internet of Things, AR och AI, driver vi hållbar digitalisering som skapar långsiktiga värden för människor, organisationer och samhällen. 

 

Visualisering  
Tillsammans digitaliserar vi verkligheten utan begränsningar. Med olika innovativa tekniker och angreppssätt kan vi skapa unika och kreativa upplevelser för dina olika målgrupper att interagera med. Verktygen kan vara 3d, Augmented Reality, animering, illustration och gränssnitt för insamling av data. 

E-handel

Omvärlden ställer höga krav på flexibilitet och snabba förändringar. Vi hjälper dig att bygga en e-handelsgrund som finns kvar och som du kan förvalta med tiden. Genom effektiva integrationer mellan affärssystem, PIM och e-handel skapar vi kraftfulla, hållbara och skräddarsydda kundportaler i enlighet med din verksamhets strategiska mål och ambitioner. 

Digitalisering och hållbarhet 

Hållbarhet är den enda vägen till långsiktig framgång! Vi vill vi driva den digitala utvecklingen framåt med hållbarhet som en naturlig del i våra lösningar. Det är när digitalisering och hållbarhet flätas samman som vi gör verklig skillnad för dig, för oss och omvärlden!

IT-nära verksamhetsstyrning

Förändringar kräver mod och hårt arbete. Kraften hittar vi i samarbeten. Alla verksamheter har behov av större eller mindre förändringar i takt med att förutsättningar ändras, till exempel nya arbetssätt, införa nya eller anpassa befintliga IT-system samt introducera nya medarbetare.