Välkommen till föreläsning och workshops om informationsvisualisering inom industrin

Analys

Välkommen till föreläsning och workshops om informationsvisualisering inom industrin

Vi är nu anslutna till innovationsinitiativet Visual Sweden!

Tillsammans med 72 andra anslutna branchföretag har vi nu möjlighet att ta del av Visual Swedens forskning och dessutom skapa projekt inom detta spännande kluster. Målet är att lyfta Sverige och regionen inom visualisering och simulering. 

Visual Sweden är ett initiativ med bas i Östergötland, inriktat på att främja innovation och regional tillväxt inom området visualisering och bildanalys.

29 september bjuder vi in till en förläsning om Visualisering av data för tillverkande industri i samarbete med Visual Sweden och andra anslutna branchföretag. Syftet med visualiseringsteknik är att extrahera och presentera intressant information från, ofta mycket stora, datamängder. Detta görs genom att omvandla data till visuella representationer i 2 eller 3 dimensioner som lättare kan tolkas av en människa. Genom att använda olika interaktionstekniker kan användaren sedan explorativt studera representationerna och hitta visuella mönster och samband för att slutligen kunna ta väl underbyggda beslut.  

Detta webinar är del 1 i en serie av tre tillfällen inom Visual LIFT där Visual Sweden och Automation Region hjälper tillverkande små och medelstora industriföretag i regionen Östra Mellansverige att vässa sina dialoger med kunder och leverantörer med hjälp av visualisering. Visual Lift drivs av Linköpings universitet, Norrköping Science Park, Region Örebro, Region Östergötland, Region Sörmland, Region Västmanland och Automation Region.  

Utöver föreläsningen har du möjlighet att ta del av 2 workshops där vi demonstrerar några av våra kundcase som handlar om visualisering av data och implementering av detta och utfallet där bland annat hållbarhet har blivit ett av de viktigaste faktorerna. Del 3 och sista workshopen är  en praktisk workshop där vi och utvalda företag gör en skarp produkt.

Varmt välkommen att ta del av alla 3 tillfällen, Givetvis är det valfritt att delta vid ett eller flera av tillfällena: 

Del 1 - 29 september: Föreläsning Visualisering av data för tillverkande industri.
Tid: Kl. 09.00 - 10.00
Plats: Webinar

Del 2 - Återkommer med nytt datum: Workshops:
Tid: kl. 09.00 - 11.00 
Plats: Rise lokaler i Västerås, DigiCORE 

• Visualisera CAD i 3D med enkla verktyg  
• Kravställande och beställarkompetens   
• Dash-boards och verktyg för visualisering av data 
 
Del 3 - återkommer med datum: Workshops med fördjupning och praktiskt arbete inom valda spår.
Tid: kl.09.00 - 11.00
Plats: Rise lokaler i Västerås, DigiCORE 

Anmäl dig här till föreläsning