Så lyckas du på mässan

Leende mässbesökande använder futuristiska glasögon

Att ställa ut på en mässa är ett utmärkt tillfälle att öka medvetenheten och driva försäljningen av dina produkter. Säljer du t.ex. stora eller inbäddade produkter kan det vara en särskilt utmanande uppgift att locka uppmärksamhet till montern. Så här tänker vi om det:

Produkter som är svåra att förstå
Om dina produkter är nischade eller har avancerad funktionalitet kan det vara svårt för besökarna att förstå deras värde genom en snabb titt på mässgolvet. Här behöver du skapa en monterupplevelse som tydligt kommunicerar fördelarna med dina produkter och ger besökarna möjlighet att se dem i aktion.

Stora produkter när man har begränsat utrymme
Ett uppenbart problem är att de stora produkterna tar upp mycket plats, vilket kan vara svårt att hantera på en mässa där utställningsutrymmet är begränsat. Stora produkter kan också vara svåra att transportera och installera på mässan. Här finns det andra lösningar som med fördel kan utforskas. Ladda gärna ned "Tips för en lyckad mässa" lite längre ned. Där ger vi tips för att kunna demonstrera stora eller små objekt på en sätt som får dina kunder att lättare förstå din produkt.

Produkter som är inbäddade i andra produkter
För företag vars produkter eller komponenter är inbäddade i andra produkter kan det vara svårt att exponera dessa på mässor, särskilt om besökarna inte ens vet att de finns där. För att lösa detta problem är det viktigt att identifiera och kommunicera de unika fördelarna med dina produkter och tydligt visa hur de förbättrar eller förstärker de slutliga produkterna.

Brist på uppmärksamhet
Med så många montrar på en mässa kan det vara svårt att få folk att lägga märke till din monter, särskilt om dina produkter inte är lika iögonfallande som andra. För att sticka ut måste du skapa en attraktiv och engagerande monterupplevelse som fångar besökarnas intresse och lockar dem att komma närmare för att lära sig mer.

Genom att identifiera och adressera dessa specifika utmaningar kan du öka era chanser att locka uppmärksamhet till just er monter och maximera er närvaro på nästa mässa. 

Ladda ner vår guide "Tips för en lyckad mässa" för fler tankar kring hur du skapar en monterupplevelse utöver det vanliga.

 

Staffan Andersson

Staffan Andersson

Sales &
Head of Design