Prata cirkulär ekonomi med oss och få de rätta verktygen!

Prata cirkulär ekonomi med oss och få de rätta verktygen! Bild

Vi särskiljer inte, vi arbetar med digitalisering och hållbarhet som ett, och det gör att du får lösningar som drar åt samma håll!

Att arbeta med hållbarhet är inte längre något ”nice to have” utan är en konkurrensfaktor. Det svåra kan däremot vara att veta hur man ska arbeta med det utöver allt annat som ska göras. Men det är just det som är poängen, det är inget du ska arbeta med utöver - utan hållbarhet ska integreras och följa med naturligt när du tar dig an dina andra utmaningar. 

Att minimera användandet av resurser, speciellt nya är av yttersta vikt för en hållbar framtid. Länge har avfallstrappan varit ett instrument som företag lutat sig mot för att minska sitt avfall i takt med att det kostar mer och mer att göra sig av med avfall. Nu börjar företag t. o m. se sitt avfall som en resurs som kan vara attraktiv för någon annan. Det är här det cirkulära tänket börjar.

 

 

Är du redo att ta de stora kliven och tänka nytt och kanske ändra din affärsmodell? Hur skulle din affärsmodell se utom produkten du säljer istället kan hyras ut? Skulle det i så fall innebära att du i stället för att sälja din produkt en gång, istället kunna hyra ut den flera gånger. När livslängden på din produkt förlängs så kommer även produktens miljöpåverkan att minska. Och du kan säkerställa att råvaran som du t ex är beroende av kommer tillbaka till dig, utan att behöva köpa det hos din leverantör.

Känns det i nuläget för stort att tänka om och förändra helheten? Börja med att ta delar i din verksamhet som kan göras cirkulära. Börja fundera på vilken påverkan din verksamhet har på ledet före och ledet efter. Är du verkligen beroende av jungfruligt material eller kan du använda återvunnet material?

Cirkulär ekonomi handlar även mycket om samverkan och tänka utanför boxen. En industrifastighet behöver värme till sina lokaler medan grannen behöver kyla sina lokaler. Att kyla innebär att bli av med överskottsvärme och varför då inte prata med grannfastigheten och se hur ni tillsammans kan lösa det hela på bästa sätt så att det blir en win win situation för båda parter och en win situation för miljön.

Cirkulär ekonomi handlar om att hitta ditt eget kretslopp. Kan du inte hitta det i stort just nu, så kan du hitta den på flera mindre delar i ditt företag här och nu. Det gäller bara att börja tänka i rätt cirklar!

Vi hjälper dig att tänka cirkulärt och förenkla!