Mindflower är anslutna till Digitaliseringskonsulterna

Mindflower är anslutna till Digitaliseringskonsulterna bild

Mindflower har valt att ansluta sig till den nybildade föreningen Digitaliseringskonsulterna i syfte att accelerera vårt strategiska arbete för ett smart och fossilfritt samhälle efter Coronakrisen.

För att Sverige ska bli fossilfria till 2045 kommer det krävas en transformation av hela samhället. De lösningar som digitalisering möjliggör och som vi hjälper våra kunder att implementera har mycket stor potential att minska de globala utsläppen av växthusgaser. 

Genom vårt medlemskap i föreningen vill vi hjälpa samhället att se och använda digitaliseringens möjligheter. Medlemskapet innebär att vi aktivt stöttar politik, näringsliv och offentlig sektor i att förstå hur Sverige, genom digitalisering och innovation, snabbt kan transformeras till ett fossilfritt välfärdssamhälle med ökad konkurrenskraft och tillväxt som resultat.

 

Som experter på digitalisering vill vi ta nästa steg och integrera hållbarhet i våra lösningar och därmed bidra till kundens minskade påverkan. Vi ser digitalisering som en katalysator för att driva hållbarhetsarbetet framåt och naturligt är därför att knyta an till ett nätverk som verkar för ett fossilfritt Sverige. Jasper Sundh, VD på Mindflower.

Läs hela pressmeddelandet här.