En webbsida för Lokala Hjälpen – Tillsammans för Västerås

Att tänka på när du startar eller förbättrar en e-handel bild

En webbsida för Lokala Hjälpen – Tillsammans för Västerås

Sedan några år tillbaka är Staffan Braw djupt engagerad i arbetet med Företagsvolontärerna, en lokal organisation vars mål är att bidra till goda, långsiktiga och socialt hållbara förändringar. För cirka 6 månader sedan startades även Lokala Hjälpen, ett gemensamt initiativ i samarbete med Västerås stadsmission.

Idén till Lokala Hjälpen växte fram genom att Företagsvolontärerna upplevde att det finns ett fantastiskt engagemang bland oss Västeråsbor som blir mer och mer uppenbart. Staffan Braw säger att det märks tydligt bland annat när Musikhjälpen har haft sin glasbur på Stora Torget i stan och i kristider under rådande pandemi att många ställer upp och vill hjälpa till.

Företagsvolontärerna ville bibehålla detta engagemang och startade Lokala Hjälpen för att fortsätta att inspirera och motivera Västerås företag och västeråsare. Lokala Hjälpen är en samlingsplats/organisation för alla som vill vara en del av att göra Västerås till en säkrare, trevligare och mer inkluderande stad. Du kan både skänka pengar och starta egna insamlingar till lokala hjälporganisationer som jobbar med 5 lokala mål:

  • Alla är trygga
  • Ingen ensamhet
  • Ingen hemlöshet
  • Ingen psykisk ohälsa
  • Alla kan arbeta

Lokala Hjälpen kommunicerar huvudsakligen via sociala medier och därför blir hemsidan en viktig bas där nyheter och information förmedlas. Vi på Mindflower har bidragit till att skapa hemsidorna för Företagsvolontärerna och Lokala Hjälpen. Vi tror på lösningar som skapar värde både på kort och lång sikt. För vi vet att hållbara människor, organisationer och samhällen är den enda lönsamma vägen framåt. För oss känns det som en självklarhet att bidra till Lokala Hjälpens mål, för en mer hållbar och attraktiv stad och för ett bättre Västerås.

Vill du vara med och bidra till Lokala hjälpen så kan du läsa mer här: https://www.lokalahjalpen.se/

”Med Lokala Hjälpen kan du vara med och bygga ett bättre Västerås. Ett bättre Västerås för utsatta människor i din omgivning, för din egen eller ditt företags skull. Ett Västerås som känns tryggare för din familj. Lokala Hjälpen gör det lättare för dig att hjälpa. Lättare att hjälpa de som hjälper.”

 

 

Vill du veta mer om våra lösningar inom applikationsutveckling, e-handel, visualisering och hållbarhet? Läs mer här: https://mindflower.se/sv-se/vaara-affarsomraaden

”IT is art. We make it sizzling. We make it fun. We make it cost effective. We make it fast. We make it sustainable. We make it useable. We make it visual. We make it innovative.”