Klivet kundcase

En pedagogisk applikation som utbildar personal och kvalitetssäkrar tjänster
Kund:  Klivet
Produkttyp:  Pedagogisk Augmented Reality applikation som utbildar personal och kvalitetssäkrar tjänster
Utfört:  2019

Till alla våra kundcase

Utmaning 

Klivet är en verksamhet inom servicebranschen med ambition att hjälpa människor att komma vidare i livet och att växa. Klivet identifierade ett behov av ett bättre verktyg för att utveckla kompetensen hos personer inom servicenäringen och som är modernt, flexibelt och kostnadseffektivt. 

FactsImage

Lösning 

I samarbete med Mindflower växte tanken om en pedagogisk applikation som utbildar personal och kvalitetssäkrar tjänster. Applikationen är en så kallad e-learning-applikation men innehåller även augmented reality teknik som gör det möjligt för användaren att virtuellt göra vissa utbildningsmoment.  

Genom att använda Augmented Reality så blir utbildningarna väldigt pedagogiska. Man lär sig till exempel hur man städar ett badrum i rätt ordning genom att följa instruktionerna och grafiken i applikationen. Applikationen är helt anpassningsbar, man kan skapa delvis eller helt kundspecifika utbildningar och säkra utbildningsnivån på anställda. Vidare kommer applikationen att utvecklas att bli ett arbetsverktyg men med bl.a. en kunskapsdatabas. 

Användning av applikationen kvalitetssäkrar inte bara tjänsten gentemot slutkund, utan säkrar även arbetsmiljön för den anställde. Trygghet ger kvalitet. 

Klivet vann Årets Innovatör & Årets Innovativa företag med applikationen i Fagersta 2020 (av Företagarna Norra Västmanland).