SCRUM

Vi väljer SCRUM!

Världen är i ständig utveckling och det behöver även vi vara. Därför väljer vi SCRUM som ramverk för vår arbetsmetod.

Scrum uppfanns under 1990-talet och är idag en etablerad metodik för systemutveckling som används över hela världen. En av fördelarna med scrum är att fokus ligger på affärsnytta och möjligheten att förändra projektet på ett strukturerat sätt. I scrum finns det inte en klassisk kravspecifikation utan man arbetar istället med en backlog. Starkt förenklat kan man säga att en backlog är en prioriterad och levande lista med önskemål. Det innebär att i ett projekt kan önskemål som är aktuella vid projektets start falla bort om de prioriteras ned under projektets gång och nya önskemål kan också läggas till.  

Scrum är ett av de mest använda ramverken för agila arbetssätt och används bl.a. för att förbättra produktivitet och effektivitet i en arbetsmiljö. Det är ett flexibelt system som 
hjälper team att fokusera på att leverera högkvalitativa produkter och tjänster samtidigt som man effektiviserar processen. Metoden ger teamen en struktur för att förbättra samarbete och kommunikation, samtidigt som det ger stöd för att hantera förändringar. Genom att använda Scrum kan man öka produktiviteten, förbättra kvalitet och skapa kortare tidsramar för projekt. Det ger även teamen möjlighet att utveckla sin kompetens och få feedback på arbetet som görs.  

Ja, det finns många fördelar med scrum som ramverk. Vi sammanfattar så här i några punkter. 

  • Ständig återkoppling från beställaren 

Scrumteamet har en ständig kontakt med beställaren. Det ger utvecklingsteamet en bättre förståelse för behoven så att projektet kan anpassas hela tiden och ge så mycket affärsmässigt värde som möjligt. 

  • Flexibilitet 

Genom att kraven och önskemålen i produktloggen kan förändras hela tiden kan produkten byggas på med nya funktioner löpande. 

  • Fokus på affärsmässigt värde 

Projektägaren bestämmer vilka funktionaliteter som ska prioriteras ur produktbackloggen. Det gör att produkten blir mer anpassad efter behovet på marknaden. 

  • Snabb utveckling 

Genom att projektet delas upp i mindre delmål hinner utvecklarna mer på kort tid. Tack vare dagliga avstämningsmöten fångas eventuella problem upp direkt och kan åtgärdas. 

Finns det inget som är dåligt med scrum? 

Nej, det finns det inte. Scrum hjälper både beställare och leverantör att få fram en bättre slutprodukt. Under projektets gång får man en tydlig bild över hur mycket av backlogen som kommer att kunna realiseras. Man kan uppleva att mycket tid går åt till möten i scrum men planering är viktigt och mötena är tidsbegränsade (time-boxade). På så sätt finns ändå en begränsning i hur mycket tid som läggs på planering. Kontinuerligt lärande med input både från kund och utvecklare är inbyggt i processen för scrum. Genom löpande utvärderingar i teamet avseende hur teamet kan bli mer effektivt, anpassas arbetet hela tiden för att skapa optimalt värde för kunden. Världen och kunden är i ständig utveckling och det behöver även teamet vara. 

Vi har tagit steget och ser med spänning fram emot många givande samarbeten framöver. 

Vi du veta mer? Kontakta gärna vår produktionschef Henrik Wickström på henrik.wickström@mindflower.se