Nyhet

Nyhet på Mindflower, bolagsförvärv

Bolagsförvärv

Pressmeddelande rörande bolagsförvärv

Mindflower AB, en ledande leverantör inom IT med inriktning på applikationsutveckling, e-handel, digital visualisering och verksamhetsutveckling, förvärvar Prindit AB. Bolaget kommer att vara ett helägt dotterbolag till Mindflower AB från och med 1 September 2022.

—Mindflower är inne i en expansiv fas och genom förvärvet kompletterar vi nu med ett nytt spännande område, med starkt fokus och tillväxt. Vi förstärker vår position som en ledande aktör och förvärvet medför synergieffekter som passar väl in i vår tillväxtstrategi, säger Jasper Sundh delägare och vd på Mindflower AB.

—Vi känner bolaget väl sedan länge och Prindit har länge funnits på listan över tänkbara förvärv. Vi är väldigt glada att vi nu kan tillkännage den här affären. Prindit AB har starka kundrelationer så det finns många beröringspunkter i våra verksamheter. Vi ser stora affärsmöjligheter framöver såväl i regionen som internationellt för våra tjänster och lösningar och vi kommer även i fortsättningen finnas nära våra kunder, säger Jasper Sundh.

—Mindflower AB har sedan bolaget grundades varit en framträdande och expansiv leverantör av lösningar för en delvis gemensam marknad. De har helt enkelt ett komplett erbjudande av produkter, tjänster och lösningar. Mindflower erbjuder mycket attraktiva lösningar för både IT som teknik och verksamhetsutvecklande tjänster högt upp i värdekedjan hos kunden, säger en av grundarna och säljarna av Prindit, Stefan Cedergren.

—Bolagen delar samma syn på hur affärer skall bedrivas och att bolaget nu får en stark ägare som Mindflower AB är väldigt positivt för Prindits alla kunder, avslutar Terese Jansson

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jasper Sundh, VD Mindflower AB telefon: 0730-775046 alt jasper.sundh@mindflower.se

Stefan Cedergren, Säljare av Prindit AB, stefan.cedergren@prindit.com

Om Mindflower AB:

Mindflower AB grundades 2006 och har sedan dess expanderat och breddat sina verksamhetsområden. Mindflower är en del av en koncernstruktur med hel och delägda bolag inom IT, där mjukvara och konsultverksamhet är kärnan vid sidan av förvaltning och IT drift. Vi är sedan starten ofta en helhetsleverantör och Mindflower AB tillhandahåller rikstäckande service, support och kunderna finns i hela Sverige samt delar av Europa. Bland kunderna finns multinationella bolag, stat, kommun, landsting samt små- och medelstora företag. Genom förvärvet stärker Mindflower sin position genom ytterligare ett kompetensområde på marknaden .

www.mindflower.se

Om Prindit AB:

Prindit är ett lättanvänt organisationsverktyg som möjliggör digitalt ledarskap. Verktyget kan både säkerställa och rekommendera åtgärder för välmående medarbetare, ökad innovationsförmåga samt hög produktivitet. Genom mätning och avancerad analys ger verktyget i realtid insikter och prediktiva rekommendationer som skapar delaktighet, motivation och engagemang på alla nivåer i organisationen. Vår mission är att alla organisationer ska nå sin fulla potential! Detta möjliggörs genom den forskning som ligger bakom verktyget och dess innehåll.

www.prindit.com