Ett nytt hållbarhetsnätverk startar i höst!

Hållbarhet

Ett nytt hållbarhetsnätverk startar i höst!

Hållbarhet är på alla företags agendor - där vissa har kommit längre än andra. Helt klart kan hållbarhet inte väljas bort utan frågan är istället; hur ska hållbarhet integreras i företags affärsplaner och i vardagen? Hur kan vi arbeta hållbart, samtidigt som vi ökar attraktionskraften hos våra medarbetare och ökar din företagsvinst?

Vi måste inse, att om vi inte kan hitta ett sätt att tjäna pengar på hållbarhet så blir det inte hållbart i längden. Men här känner jag mig trygg med att alla företag verkligen har något att vinna på att arbeta hållbart!  
 
  • Att effektivisera och optimera är direkt kopplat till lägre kostnader.
  • Att fundera på att använda sig av cirkulär ekonomi och/eller delningsekonomi skulle minska kostnader och kanske t om inbringa intäkter.
  • Att se över sin arbetsmiljö så att medarbetare trivs skulle förmodligen ge lägre sjuktal. En attraktiv arbetsplats lockar nya kompetenta medarbetare som bidrar till utveckling.
Allt det här tillsammans är både kostnadsbesparande och vinstdrivande.  
 
Det kan vara svårt att själv se vad som behöver göras och få inspiration. Ibland behöver man utbyta tankar och idéer för att komma vidare och få tips om hur vi kan kommunicera kring hållbarhet i våra egna organisationer. Vi behöver hjälpa varandra med modeller och erfarenheter som vi alla har samlat på oss genom åren.  
 
Därför behöver vi ett Nätverk, för att kunna steppa upp, få energi och kraft så att vi i våra organisationer kan hjälpas åt för att vi på ett globalt sätt ska kunna klara att inte överskrida det 1,5 gradiga målet som världen satt upp. 
 
 
Själv har jag arbetat med hållbarhetsfrågor i över 20 år. Jag har arbetat på strategisk, taktisk och operativ nivå i både stora, medelstora och små organisationer. Jobbar du med hållbarhet så kan du egentligen arbeta inom vilken bransch som helst och det är det som gör det så roligt men också komplext. Hållbarhet är ett väldigt brett område och här behövs verkligen alla kompetenser och allas olika synsätt för att vi tillsammans ska hitta de framåtdrivande goda exemplen och den vardagliga stabiliteten som tar oss dit vi vill.
  
Jag själv tycker att en av de bästa stunderna i jobbet är när man har de där samtalen med någon som har lång arbetslivserfarenhet, massor med kunskap och man får dem att bli lika engagerade kring hållbarhet som jag är! Där får vi fram bra idéer som vi sedan tillsammans kan förverkliga!  Det bli magi och stoltheten flödar! 
 
 
I höst startar Handelskammaren Mälardalens hållbarhetsnätverk med Marie Winslow Andersson som nätverksledare. Nätverket är ett forum för inspiration där du som deltagare delar med dig av framgångar, utmaningar och lösningar inom hållbarhetsområdet.  
 
Vi behandlar hållbarhetsarbetets olika dimensioner; ekonomi, miljö och social hållbarhet. Hållbarhetsnätverket bidrar både till inspiration, personlig utveckling, nya kontakter och verktyg för att stärka den egna organisationen. Nätverket kommer att ha 6 träffar per år, Cirka 3 timmar inkl. lunch.  
 
Om du har frågor eller vill anmäla ditt intresse till nätverket, kontakta marie.wa@mindflower.se