Att tänka på när du startar eller förbättrar en e-handel

Att tänka på när du startar eller förbättrar en e-handel bild

Att tänka på när du startar eller förbättrar en e-handel

Är det dags att för dig att starta en e-handel eller har du idag en e-handelslösning med utrymme för förbättring? Här kommer lite tips om vad du behöver tänka på när du startar eller förbättrar en existerande e-handel.

E-handelsstrategi 

En framgångsrik strategi för din e-handel bygger på att skapa förståelse och insikt i rad olika områden med din leverantör. Vissa saker kanske du har fullständigt klart för dig och kan förmedla, medan andra behöver ni skapa insikt i tillsammans. En leverantör guidar dig framåt genom förstudien tills de har förståelse för din verksamhet, marknadssituation och dina affärer som krävs för att formulera en effektiv och väl underbyggd strategi. För att nå dit krävs normalt en workshop samt ett eller flera möten med olika nyckelpersoner i ditt företag och en påföljande analys.

 

 

Product Information Management (PIM)

PIM, eller Product Information Management, möjliggör en central hantering av information om produkter och kan ses som navet i ett företags e-handelslösning. Med PIM hanteras processer, ansvar och information om produkterna i ett centralt system och ändringar överförs i realtid till de olika kanalerna: e-handeln, webben, katalogen eller mobila kanaler. Resultatet blir att du alltid har samma information om dina produkter, såsom texter, bilder och metadata, genom att ändringar sker på ett ställe, inte på flera. Och dessutom på rätt språk. Ett PIM-system effektiviserar ditt arbete, hjälper dig att skapa ett detaljerat och korrekt produktinnehåll och blir en värdefull differentierar när det gäller kundupplevelse och lojalitet.

 

Arbetsmetod


Specifikation

Specifikation eller projektets syfte, omfattning och mål är kartlagt. Här sätter du tillsammans med din leverantör upp en tydlig bild av vad som ska utvecklas. Titta på och utred generella- och funktionella krav och gör en hållbar tidslinje. Detta moment är en viktig del av ett projekt och fungerar sedan som underlaget i alla pågående integrationer och uppgifter.

Fördjupning/konstruktion

Fördjupningsfasen fokuserar på att upptäcka och hantera alla tekniska risker under projektet och få dem under kontroll. Exempelvis kommer integration mot ett affärssystem ligga i fördjupningsfasen då konstruktionen av det färdiga systemet bygger på att integrationen är klar. Konstruktionsfasen handlar om att implementera alla funktioner och leverera en version för accceptanstester. Utvecklingen sker sedan under kontrollerade former enligt satta målstolpar. De utvecklingssystem vi använder på Softgear låter flera utvecklare arbeta samtidigt med ditt projekt med olika delar som nyutveckling, förvaltning och underhåll.


Impelmentering - front end

Front end är hur din lösning kommer att se ut mot kund, alltså vad du ser i webbläsaren. När webblösningen Implementeras blir det ibland så att en del funktioner i systemet kan få konsekvenser som löper genom hela lösningen och påverkar front end, back end och implementation och då är det viktigt med en bra dialog med din leverantör under specifikation och konstruktionsfaserna.


Implementering - back end

Back end betyder allt det som ligger bakom det du ser i webbläsaren. Funktioner, underhåll och liknande. Här sätter man olika språklager, inloggningsrättigheter och villkor för visning av innehåll; bland mycket annat.


Implementering - integration

Här pratar vi om hur information, data, ska flöda till och från externa system alltså hur ditt betalsystem pratar med ditt affärssystem, till exempel. De flesta integrationerna görs idag genom olika webbservicemoduler men det kan även göras med XML- och CSV-integrationer genom ftp-servrar, något vi på Softgear hjälper våra kunder med. Vi har färdiga integrationsmoduler för de flesta stora affärssystemen på marknaden och kan erbjuda effektiva och beprövade lösningar.


Överlämning

Överlämning är en projektfas med en definierad milstolpe. Här fokuserar man på driftsättningsrisker och en stor del av fasen är att göra acceptanstester där produkten, ditt nya system, ska leverera på god nivå. Slutmålet med den här fasen är att produkten ska vara driftsatt.


Projektledning

Under projektets gång är det viktigt att arbeta nära projektledaren. Det är en förutsättning för att alla ska vara informerade med vad som händer och att projektet håller sig till tidsplanen. Projektledaren ska se till att alla arbetar med rätt sak vid rätt tidpunkt och att alla rutiner följs gällande uppföljning, dokumentering, tester och så vidare.Har du frågor eller vill du veta mer om att starta eller förbättra din e-handel?
Kontakta: fredrik.jakobsson@mindflower.se